Betonarmeprojemekezi.com

BETONARME YAPILAR PROJELENDİRMEmerdan-logo

Betonarme yapıların İlgili yönetmelik ve şartnamelere göre statik hesaplarının yapılarak

depreme dayanıklı betonarme yapılar tasarımları ve uygulama resimlerinin hazırlanması

hizmetini sunmaktayız.

NE TÜR YAPILARLA İLGİLENİYORUZ?

+Konutlar

+Alış Veriş Merkezleri

+Oteller

+Sosyal ve Kültürel Yapılar

+Endüstri yapıları

+Fabrika binaları

+Spor salonları

+Hastaneler

+Ofis ve Yönetim Yapıları

Kullanılan standartlar:

1- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapilar Hakkında Yönetmelik (1975,1997,2007)

2 – TS-498 hareketli ve rüzgar yükü standardý.

3 – TS-500 betonarme yapılarýn hesap standardý.

4 – ACI-318, UBC-97 code

5 – EUROCODE-2,8 code

6 – SNIP-2.03.01 code